Virksomhedsberedskab

            

  til forsiden  

  hent en folder 

  PR & artikler

  forebyg/planlæg 

  førstehjælp 

  brandslukning 

  skadebegrænsning 

  rådgivning 

  gode links 

 Kontaktoplysninger:

Sekretariat:
Telefon:  
+45 60 68 27 82
Postadresse:
Humlebækvej 13, Båstrup, 
DK 3480 Fredensborg
E-mail:  Virksomhedsberedskab

 

 

 

 

Web-ansvarlig: 
Niels Erik Bølling
 

senest rettet den 05.10.2013                  

Er du og din virksomhed forberedt når skaden sker?

 

Arbejdspladsens eget beredskab kan være medvirkende til at reducere skader eller tab efter uønskede hændelser, samt reducere samfundets materielle tab ved tilskadekomster og brande.

Det koster så lidt og kan redde så meget

Udgiften til forebyggelse og skadebegrænsning er afhængig af virksomhedens ambitionsniveau og art, men udgør typisk ca. 0,5 - 0,75 % af lønsummen.

Ledelsens rolle

At forebygge uønskede hændelser som større skader på arbejdspladsen er godt lederskab. 
Det er med til at skabe et tryggere arbejdsmiljø for medarbejderne. 
Hvis skaden alligevel sker, er det helt afgørende, at medarbejderne selv kan iværksætte skadebegrænsende handlinger indtil professionel hjælp når frem.

Skadebegrænsning skal organiseres

Ledelsen har ansvaret for, at skadebegrænsningen bliver organiseret hensigtsmæssigt til gavn for såvel virksomheden som medarbejderne.
I samarbejde med medarbejderne fastlægger ledelsen de skadebegrænsende tiltags størrelse og struktur.

Hvem står bag?

En række private og offentlige aktører har arbejdet sammen i ønsket om at udbrede kendskabet til Virksomhedsberedskab.